Lá cây

$1,16 tỷ

xuất khẩu 838 of 1232
1995
2017

-0,918

Độ phức tạp của sản phẩm 965 of 1232
1995
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Lá cây? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Lá cây? List your company on Macro Market.

Lá cây sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 838 and the 965 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Lá cây là Hà Lan ($230 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($103 Hàng triệu), Ý ($97,6 Hàng triệu), Đan Mạch ($95,1 Hàng triệu) và Trung Quốc ($76,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($314 Hàng triệu), Đức ($169 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($130 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($74,1 Hàng triệu) và Pháp ($54,1 Hàng triệu).

Lá cây còn được biết là chi nhánh.

Lá cây có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Lá cây Trade

More on Lá cây from our other sites