Cắt hoa

$8,48 tỷ

xuất khẩu 337 of 1232
1995
2017

-1,509

Độ phức tạp của sản phẩm 1122 of 1232
1995
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Cắt hoa? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Cắt hoa? List your company on Macro Market.

Cắt hoa sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 337 and the 1122 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cắt hoa là Hà Lan ($3,68 tỷ), Colombia ($1,4 tỷ), Ecuador ($846 Hàng triệu), Kenya ($687 Hàng triệu) và Ethiopia ($207 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,74 tỷ), Đức ($1,2 tỷ), Vương quốc Anh ($972 Hàng triệu), Hà Lan ($920 Hàng triệu) và Nga ($445 Hàng triệu).

Cắt hoa còn được biết là hoa hồng, hoa lily, tulip, pansies.

Cắt hoa có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Cắt hoa Trade

More on Cắt hoa from our other sites