Cây Live khác

$7,72 tỷ

xuất khẩu 359 of 1232
1995
2017

-0,966

Độ phức tạp của sản phẩm 976 of 1232
1995
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Cây Live khác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Cây Live khác? List your company on Macro Market.

Cây Live khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 359 and the 976 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cây Live khác là Hà Lan ($3,19 tỷ), Đức ($771 Hàng triệu), Ý ($568 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($409 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($312 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($1,36 tỷ), Hà Lan ($851 Hàng triệu), Pháp ($694 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($510 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($459 Hàng triệu).

Cây Live khác còn được biết là nấm.

Cây Live khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Cây Live khác Trade

More on Cây Live khác from our other sites