Sự nhiễm độc khác Animal Sản phẩm

$2,15 tỷ

xuất khẩu 682 of 1232
1995
2017

-0,45

Độ phức tạp của sản phẩm 811 of 1232
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Sự nhiễm độc khác Animal Sản phẩm? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Sự nhiễm độc khác Animal Sản phẩm? List your company on Macro Market.

Sự nhiễm độc khác Animal Sản phẩm sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 682 and the 811 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sự nhiễm độc khác Animal Sản phẩm là Hoa Kỳ ($358 Hàng triệu), Đức ($195 Hàng triệu), Trung Quốc ($163 Hàng triệu), Hà Lan ($131 Hàng triệu) và Canada ($119 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($202 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($164 Hàng triệu), Hà Lan ($127 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($111 Hàng triệu) và Pháp ($108 Hàng triệu).

Sự nhiễm độc khác Animal Sản phẩm còn được biết là da, lông, miếng xốp, long diên hương, cầy hương, xạ hương.

Sự nhiễm độc khác Animal Sản phẩm có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Sự nhiễm độc khác Animal Sản phẩm Trade

More on Sự nhiễm độc khác Animal Sản phẩm from our other sites