Looking to buy or sell Whey? List your company on Macro Market.

Whey sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 490 and the 483 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Whey là Hoa Kỳ ($696 Hàng triệu), Pháp ($581 Hàng triệu), Đức ($565 Hàng triệu), Hà Lan ($469 Hàng triệu) và New Zealand ($404 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($617 Hàng triệu), Hà Lan ($567 Hàng triệu), Đức ($279 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($273 Hàng triệu) và Pháp ($220 Hàng triệu).

Whey còn được biết là sữa, whey, khô, kem, cô đặc, ngọt.

Whey có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Whey Trade

More on Whey from our other sites