Looking to buy or sell Nhuyễn thể? List your company on Macro Market.

Nhuyễn thể sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 288 and the 1120 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nhuyễn thể là Trung Quốc ($2,62 tỷ), Ấn Độ ($843 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($607 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($420 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($408 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Tây Ban Nha ($1,47 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,23 tỷ), Ý ($1,08 tỷ), Trung Quốc ($940 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($769 Hàng triệu).

Nhuyễn thể là xuất khẩu lớn nhất của Quần đảo Falkland.

Nhuyễn thể còn được biết là cua, tôm hùm, tôm, ốc, hến, mực, sò điệp.

Nhuyễn thể có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Nhuyễn thể Trade

More on Nhuyễn thể from our other sites