Looking to buy or sell Cá philê? List your company on Macro Market.

Cá philê sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 144 and the 1014 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cá philê là Trung Quốc ($3,93 tỷ), Chile ($2,86 tỷ), Na Uy ($2,65 tỷ), Việt Nam ($1,85 tỷ) và Hoa Kỳ ($1,43 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($5,84 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,9 tỷ), Đức ($1,73 tỷ), Pháp ($1,61 tỷ) và Vương quốc Anh ($1,02 tỷ).

Cá philê còn được biết là cá hồi, cá tuyết.

Cá philê có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Cá philê Trade

More on Cá philê from our other sites