Thịt gia cầm

$25,2 tỷ

xuất khẩu 137 of 1232
1995
2017

0,117

Độ phức tạp của sản phẩm 606 of 1232
1995
2017

BRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Thịt gia cầm? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Thịt gia cầm? List your company on Macro Market.

Thịt gia cầm sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 137 and the 606 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thịt gia cầm là Brazil ($6,62 tỷ), Hoa Kỳ ($3,61 tỷ), Hà Lan ($2,24 tỷ), Ba Lan ($1,99 tỷ) và Hồng Kông ($1,14 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($1,72 tỷ), Hồng Kông ($1,5 tỷ), Vương quốc Anh ($1,49 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,38 tỷ) và Pháp ($1,2 tỷ).

Thịt gia cầm là nhập khẩu lớn nhất của Cuba, GrenadaXe nhẹ có hai bánh ở ấn độ.

Thịt gia cầm còn được biết là gà.

Thịt gia cầm có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thịt gia cầm Trade

More on Thịt gia cầm from our other sites