Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2894 and the 154 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($103 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($89,6 Hàng triệu), Hà Lan ($31,6 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($24,9 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($24,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($97,6 Hàng triệu), Hà Lan ($64,7 Hàng triệu), Đức ($47 Hàng triệu), Pháp ($34,6 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($24,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites