Ăn được bộ phận nội tạng

$9,1 tỷ

xuất khẩu 324 of 1232
1995
2017

-0,323

Độ phức tạp của sản phẩm 760 of 1232
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Ăn được bộ phận nội tạng? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Ăn được bộ phận nội tạng? List your company on Macro Market.

Ăn được bộ phận nội tạng sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 324 and the 760 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Ăn được bộ phận nội tạng là Hoa Kỳ ($1,82 tỷ), Hồng Kông ($1,47 tỷ), Đức ($744 Hàng triệu), Úc ($633 Hàng triệu) và Brazil ($584 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,99 tỷ), Hồng Kông ($1,73 tỷ), Khác Á ($998 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($837 Hàng triệu) và Mexico ($398 Hàng triệu).

Ăn được bộ phận nội tạng còn được biết là bò, thịt bò, ngựa, ruột, ruột, ruột, nội tạng, cơ quan nội tạng.

Ăn được bộ phận nội tạng có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Ăn được bộ phận nội tạng Trade

More on Ăn được bộ phận nội tạng from our other sites