Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3609 and the 525 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Pháp ($40,4 Hàng triệu), Đức ($38,2 Hàng triệu), Canada ($29,7 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($23,3 Hàng triệu) và Áo ($15,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ba Lan ($34,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($26,7 Hàng triệu), Hungary ($14,1 Hàng triệu), Đức ($12 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($7,96 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites