$1,02 tỷ

xuất khẩu 1931 of 5026
2008
2017

1,22

Độ phức tạp của sản phẩm 500 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1931 and the 500 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($305 Hàng triệu), Ý ($185 Hàng triệu), Pháp ($173 Hàng triệu), Đức ($98,3 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($57,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($137 Hàng triệu), Pháp ($132 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($73,4 Hàng triệu), Đức ($65 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($63,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites