$1,16 tỷ

xuất khẩu 1786 of 5026
2008
2017

0,617

Độ phức tạp của sản phẩm 1551 of 5026
2008
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1786 and the 1549 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($180 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($139 Hàng triệu), Canada ($119 Hàng triệu), Đức ($119 Hàng triệu) và Trung Quốc ($112 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($262 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($100 Hàng triệu), Malaysia ($72,6 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($47,9 Hàng triệu) và Pháp ($44,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites