$16,8 tỷ

xuất khẩu 143 of 5026
2008
2017

0,82

Độ phức tạp của sản phẩm 1132 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 143 and the 1131 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($8,74 tỷ), Mexico ($1,68 tỷ), Đức ($996 Hàng triệu), Ý ($794 Hàng triệu) và Áo ($441 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($4,46 tỷ), Đức ($1,29 tỷ), Pháp ($916 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($636 Hàng triệu) và Canada ($626 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites