$1,6 tỷ

xuất khẩu 1459 of 5026
2008
2017

1,76

Độ phức tạp của sản phẩm 98 of 5026
2008
2017

GBR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1459 and the 98 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Vương quốc Anh ($716 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($250 Hàng triệu), Đức ($194 Hàng triệu), Pháp ($177 Hàng triệu) và Ý ($45 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($667 Hàng triệu), Pháp ($209 Hàng triệu), Đức ($132 Hàng triệu), Trung Quốc ($120 Hàng triệu) và Hồng Kông ($57,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites