$2,14 tỷ

xuất khẩu 689 of 1221
2008
2017

1,01

Độ phức tạp của sản phẩm 197 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 689 and the 197 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($752 Hàng triệu), Indonesia ($410 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($187 Hàng triệu), Đức ($133 Hàng triệu) và Hà Lan ($105 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($443 Hàng triệu), Đức ($264 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($176 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($145 Hàng triệu) và Pháp ($99 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites