$807 Hàng triệu

xuất khẩu 921 of 1221
2008
2017

1,13

Độ phức tạp của sản phẩm 156 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 921 and the 156 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($190 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($128 Hàng triệu), Đức ($113 Hàng triệu), Pháp ($102 Hàng triệu) và Indonesia ($77,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($210 Hàng triệu), Đức ($82,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($74,7 Hàng triệu), Pháp ($48,8 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($47,4 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites