$409 Hàng triệu

xuất khẩu 2987 of 5026
2008
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 725 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2987 and the 726 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($172 Hàng triệu), Indonesia ($114 Hàng triệu), Đức ($37,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($33,3 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($11,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($127 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($44,9 Hàng triệu), Đức ($30,4 Hàng triệu), Pháp ($16,6 Hàng triệu) và Úc ($15,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites