$61,1 Hàng triệu

xuất khẩu 4541 of 5026
2008
2017

1,47

Độ phức tạp của sản phẩm 244 of 5026
2008
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

THA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4541 and the 243 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($28,6 Hàng triệu), Pháp ($8,08 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($6,81 Hàng triệu), Đức ($6,31 Hàng triệu) và Thái Lan ($5,55 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thái Lan ($21,2 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($19,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($5,87 Hàng triệu), Pháp ($3,89 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($3,09 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites