$147 Hàng triệu

xuất khẩu 4010 of 5026
2008
2017

1,22

Độ phức tạp của sản phẩm 499 of 5026
2008
2017

SGP

Nhà xuất khẩu lớn nhất

HKG

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4010 and the 499 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Singapore ($48,8 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($44,4 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($20,7 Hàng triệu), Hồng Kông ($15,1 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($5,29 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($91,5 Hàng triệu), Trung Quốc ($16,2 Hàng triệu), Thái Lan ($15,2 Hàng triệu), Brazil ($4,16 Hàng triệu) và Malaysia ($3,22 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites