$223 Hàng triệu

xuất khẩu 1117 of 1221
2008
2017

1,56

Độ phức tạp của sản phẩm 47 of 1221
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

HKG

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1117 and the 47 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($63,8 Hàng triệu), Singapore ($49,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($29,8 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($25,1 Hàng triệu) và Hồng Kông ($18 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($119 Hàng triệu), Thái Lan ($24,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($24,5 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($10,3 Hàng triệu) và Ấn Độ ($7,15 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites