$330 Hàng triệu

xuất khẩu 3218 of 5026
2008
2017

1,45

Độ phức tạp của sản phẩm 256 of 5026
2008
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

HKG

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3218 and the 256 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($110 Hàng triệu), Trung Quốc ($63,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($56,2 Hàng triệu), Hồng Kông ($30,6 Hàng triệu) và Hà Lan ($23,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($119 Hàng triệu), Trung Quốc ($62,8 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($47,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($18,6 Hàng triệu) và Hà Lan ($17,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites