$5,76 tỷ

xuất khẩu 497 of 5026
2008
2017

1,01

Độ phức tạp của sản phẩm 778 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 497 and the 778 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($1,08 tỷ), Trung Quốc ($976 Hàng triệu), Đức ($665 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($439 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($226 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($691 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($622 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($470 Hàng triệu), Hồng Kông ($334 Hàng triệu) và Mexico ($331 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites