$22,6 tỷ

xuất khẩu 106 of 5026
2008
2017

1,21

Độ phức tạp của sản phẩm 517 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 106 and the 517 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,87 tỷ), Hoa Kỳ ($2,7 tỷ), Trung Quốc ($2,5 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,43 tỷ) và Hungary ($1,65 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,54 tỷ), Đức ($2,45 tỷ), Trung Quốc ($2,41 tỷ), Mexico ($963 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($918 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites