$8,12 tỷ

xuất khẩu 336 of 5026
2008
2017

1,94

Độ phức tạp của sản phẩm 41 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 336 and the 41 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,76 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,1 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,03 tỷ), Hoa Kỳ ($815 Hàng triệu) và Trung Quốc ($454 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,5 tỷ), Hoa Kỳ ($1,01 tỷ), Đức ($577 Hàng triệu), Việt Nam ($375 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($341 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites