$3,49 tỷ

xuất khẩu 793 of 5026
2008
2017

1,06

Độ phức tạp của sản phẩm 716 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 793 and the 714 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($760 Hàng triệu), Malaysia ($709 Hàng triệu), Đức ($493 Hàng triệu), Trung Quốc ($333 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($148 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($779 Hàng triệu), Trung Quốc ($569 Hàng triệu), Hồng Kông ($281 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($183 Hàng triệu) và Ấn Độ ($146 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites