$12,2 tỷ

xuất khẩu 222 of 5026
2008
2017

2,16

Độ phức tạp của sản phẩm 17 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 222 and the 17 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($2,6 tỷ), Đức ($1,97 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,4 tỷ), Singapore ($1,14 tỷ) và Trung Quốc ($838 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,38 tỷ), Hoa Kỳ ($1,5 tỷ), Đức ($1,09 tỷ), Nam Triều Tiên ($637 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($414 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites