$5,15 tỷ

xuất khẩu 545 of 5026
2008
2017

1,76

Độ phức tạp của sản phẩm 94 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 545 and the 94 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,71 tỷ), Hoa Kỳ ($734 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($514 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($339 Hàng triệu) và Ba Lan ($229 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($867 Hàng triệu), Trung Quốc ($706 Hàng triệu), Đức ($448 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($343 Hàng triệu) và Pháp ($221 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites