$4,07 tỷ

xuất khẩu 687 of 5026
2008
2017

1,42

Độ phức tạp của sản phẩm 283 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 687 and the 282 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($581 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($557 Hàng triệu), Trung Quốc ($509 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($377 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($267 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($612 Hàng triệu), Trung Quốc ($523 Hàng triệu), Đức ($337 Hàng triệu), Mexico ($289 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($185 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites