$7,28 tỷ

xuất khẩu 380 of 5026
2008
2017

1,93

Độ phức tạp của sản phẩm 45 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 380 and the 45 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,43 tỷ), Hoa Kỳ ($1,16 tỷ), Trung Quốc ($778 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($677 Hàng triệu) và Pháp ($622 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,42 tỷ), Đức ($760 Hàng triệu), Trung Quốc ($661 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($575 Hàng triệu) và Hà Lan ($532 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites