$2,64 tỷ

xuất khẩu 1013 of 5026
2008
2017

1,41

Độ phức tạp của sản phẩm 293 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1013 and the 293 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($581 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($435 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($295 Hàng triệu), Trung Quốc ($248 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($240 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($404 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($284 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($132 Hàng triệu), Nga ($104 Hàng triệu) và Đức ($99 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites