$12,7 tỷ

xuất khẩu 207 of 5026
2008
2017

1,21

Độ phức tạp của sản phẩm 527 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 207 and the 527 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($3,06 tỷ), Ireland ($1,72 tỷ), Đức ($1,35 tỷ), Hà Lan ($906 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($837 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($1,41 tỷ), Đức ($1,35 tỷ), Hoa Kỳ ($1,24 tỷ), Trung Quốc ($971 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($729 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites