$5,32 tỷ

xuất khẩu 530 of 5026
2008
2017

1,63

Độ phức tạp của sản phẩm 155 of 5026
2008
2017

IRL

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 530 and the 155 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ireland ($1,01 tỷ), Thụy Sĩ ($1 tỷ), Đức ($729 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($479 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($421 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($885 Hàng triệu), Hà Lan ($702 Hàng triệu), Đức ($514 Hàng triệu), Pháp ($502 Hàng triệu) và Ý ($363 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites