$351 Hàng triệu

xuất khẩu 3140 of 5026
2008
2017

1,53

Độ phức tạp của sản phẩm 203 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3140 and the 203 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($66,3 Hàng triệu), Ý ($64,9 Hàng triệu), Phần Lan ($40,4 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($30,3 Hàng triệu) và Trung Quốc ($21,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($33,5 Hàng triệu), Nga ($29,9 Hàng triệu), Pháp ($24 Hàng triệu), Trung Quốc ($21,7 Hàng triệu) và Gà tây ($15,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites