$952 Hàng triệu

xuất khẩu 2000 of 5026
2008
2017

1,68

Độ phức tạp của sản phẩm 135 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2000 and the 135 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($483 Hàng triệu), Đức ($106 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($31 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($30 Hàng triệu) và Thái Lan ($29 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($129 Hàng triệu), Đức ($75,9 Hàng triệu), Pháp ($45,4 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($41 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($32,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites