$478 Hàng triệu

xuất khẩu 1021 of 1221
2008
2017

1,23

Độ phức tạp của sản phẩm 123 of 1221
2008
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1021 and the 123 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($180 Hàng triệu), Đức ($88,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($68,3 Hàng triệu), Hà Lan ($52,9 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($18 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($106 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($70,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($49,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($30,5 Hàng triệu) và Ấn Độ ($24,9 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites