$50,5 tỷ

xuất khẩu 40 of 5026
2008
2017

0,671

Độ phức tạp của sản phẩm 1451 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 40 and the 1451 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($14,6 tỷ), Nam Triều Tiên ($13,5 tỷ), Khác Á ($12,2 tỷ), Sơn mài Nhật ($4,81 tỷ) và Việt Nam ($2,45 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($25 tỷ), Hồng Kông ($4,8 tỷ), Mexico ($3,97 tỷ), Việt Nam ($3,57 tỷ) và Nam Triều Tiên ($3,06 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites