$2,19 tỷ

xuất khẩu 1179 of 5026
2008
2017

1,75

Độ phức tạp của sản phẩm 105 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1179 and the 104 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($647 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($514 Hàng triệu), Hà Lan ($339 Hàng triệu), Đức ($177 Hàng triệu) và Israel ($157 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($583 Hàng triệu), Trung Quốc ($517 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($273 Hàng triệu), Hà Lan ($173 Hàng triệu) và Đức ($97,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites