$755 Hàng triệu

xuất khẩu 936 of 1221
2008
2017

1,1

Độ phức tạp của sản phẩm 166 of 1221
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 936 and the 165 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($218 Hàng triệu), Trung Quốc ($130 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($61,7 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($43,6 Hàng triệu) và Đức ($39,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($143 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($83,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($64,4 Hàng triệu), Khác Á ($40,6 Hàng triệu) và Đức ($33,6 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites