$2,24 tỷ

xuất khẩu 1161 of 5026
2008
2017

1,44

Độ phức tạp của sản phẩm 268 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1161 and the 268 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($382 Hàng triệu), Trung Quốc ($314 Hàng triệu), Khác Á ($308 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($307 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($213 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($499 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($221 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($212 Hàng triệu), Hà Lan ($200 Hàng triệu) và Đức ($150 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites