$324 Hàng triệu

xuất khẩu 3246 of 5026
2008
2017

0,628

Độ phức tạp của sản phẩm 1525 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

JPN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3246 and the 1525 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($82,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($57,2 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($41,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($34,6 Hàng triệu) và Đức ($33,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($64,8 Hàng triệu), Việt Nam ($36,7 Hàng triệu), Đức ($33,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($28,9 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($24,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites