$12,7 tỷ

xuất khẩu 253 of 1221
2008
2017

0,784

Độ phức tạp của sản phẩm 303 of 1221
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 253 and the 302 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($2,49 tỷ), Trung Quốc ($2,25 tỷ), Khác Á ($2,16 tỷ), Đức ($1,84 tỷ) và Nam Triều Tiên ($721 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,88 tỷ), Hà Lan ($1,61 tỷ), Hoa Kỳ ($1,25 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,24 tỷ) và Đức ($770 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites