$169 tỷ

xuất khẩu 11 of 1221
2008
2017

0,536

Độ phức tạp của sản phẩm 415 of 1221
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 11 and the 415 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($53,7 tỷ), Pháp ($47,9 tỷ), Đức ($28,2 tỷ), Canada ($6,93 tỷ) và Ireland ($5,35 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($24,1 tỷ), Hoa Kỳ ($18,4 tỷ), Ireland ($12,4 tỷ), Đức ($12,2 tỷ) và Vương quốc Anh ($9,7 tỷ).

là xuất khẩu lớn nhất của PhápBermuda.

là nhập khẩu lớn nhất của Ireland, QatarEthiopia.

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites