$58 Hàng triệu

xuất khẩu 1191 of 1221
2008
2017

0,524

Độ phức tạp của sản phẩm 420 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1191 and the 419 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($6,66 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($4,97 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($4,67 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($4,21 Hàng triệu) và Miến Điện ($4,08 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($11,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($5,17 Hàng triệu), Úc ($4,71 Hàng triệu), Đức ($4,35 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($3,06 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites