$940 Hàng triệu

xuất khẩu 2018 of 5026
2008
2017

0,433

Độ phức tạp của sản phẩm 1899 of 5026
2008
2017

AUT

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2018 and the 1899 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Áo ($332 Hàng triệu), Đức ($157 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($125 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($111 Hàng triệu) và Trung Quốc ($46,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($103 Hàng triệu), Pháp ($95 Hàng triệu), Ý ($68,2 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($67,6 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($58,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites