$5,97 tỷ

xuất khẩu 430 of 1221
2008
2017

0,92

Độ phức tạp của sản phẩm 236 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 430 and the 236 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,49 tỷ), Sơn mài Nhật ($723 Hàng triệu), Trung Quốc ($630 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($403 Hàng triệu) và Hungary ($299 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($703 Hàng triệu), Đức ($685 Hàng triệu), Romania ($334 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($309 Hàng triệu) và Mexico ($259 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites