$43,2 tỷ

xuất khẩu 75 of 1221
2008
2017

1,44

Độ phức tạp của sản phẩm 66 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 75 and the 66 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($15,8 tỷ), Đức ($3,93 tỷ), Sơn mài Nhật ($3,12 tỷ), Hoa Kỳ ($2,82 tỷ) và Mexico ($2,36 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($8,95 tỷ), Trung Quốc ($3 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,72 tỷ), Đức ($2,62 tỷ) và Hồng Kông ($2,4 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites