$84,8 tỷ

xuất khẩu 23 of 1221
2008
2017

0,754

Độ phức tạp của sản phẩm 318 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 23 and the 318 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($27,9 tỷ), Khác Á ($7,58 tỷ), Sơn mài Nhật ($7,13 tỷ), Malaysia ($6,99 tỷ) và Đức ($6,3 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($16 tỷ), Hồng Kông ($11,2 tỷ), Đức ($6,26 tỷ), Hoa Kỳ ($5,37 tỷ) và Nam Triều Tiên ($4,53 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites