$267 Hàng triệu

xuất khẩu 3461 of 5026
2008
2017

1,27

Độ phức tạp của sản phẩm 438 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3461 and the 438 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($59 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($38,7 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($25,7 Hàng triệu), Pháp ($23,4 Hàng triệu) và Trung Quốc ($21,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($28,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($25,8 Hàng triệu), Philippines ($24,4 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($20,7 Hàng triệu) và Đức ($16,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites