$376 Hàng triệu

xuất khẩu 3073 of 5026
2008
2017

1,21

Độ phức tạp của sản phẩm 511 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3073 and the 511 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($128 Hàng triệu), Pháp ($51,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($40,8 Hàng triệu), Hà Lan ($38,1 Hàng triệu) và Đức ($23,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($92,5 Hàng triệu), Đức ($39 Hàng triệu), Trung Quốc ($32,4 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($22,7 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($17,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites